Normoxic Trimix Diver

Dette kurset gir deg grunnlaget, teorien og treningen du trenger for trygt å kunne gjennomføre dykk som krever dekompresjon, til maksimalt 60 meters dyp.

Målet med kombinasjonen Technical Diver/Normoxic Trmix Diver er at du skal lære de riktige teknikkene, korrekt utstyrskonfigurasjon og de prosedyrene som er nødvendige for å utføre dykk som går forbi grunnleggende trimixdykking (dekket av Advanced Recreational Trimix) og krever lengre dekompresjonsstopp og andre trimixblandinger enn du har brukt tidligere.

IANTD Normoxic Trimix Diver videreutvikler dine ferdigheter

Dypere dykking, "tynnere" gass og lengre eksponering gjør det ytterligere viktig at du har godt grep om dine ferdigheter. Men belønningen er stor; du kommer nå godt forbi "rekreasjonsdykkersonen" og opplever dykkemål få andre har sett før deg – og du er sikker på at du kommer tilbake for å fortelle om det du har sett.

Kurset gjennomføres normalt på 4-5 dager avhengig av din progresjon.

I løpet av kurset lærer du mer om

  • dekompresjonsprosedyrer
  • optimal utstyrskonfigurasjon
  • gassplanlegging
  • sikkerhetsprosedyrer
  • situasjonstilpassede svømmeteknikker
  • dykkeplanlegging
  • teamkoordinering

Før du begynner må du

  • være Advanced Recreational Trimix-sertifisert (eller tilsvarende)
  • ha logget minst 100 dykk (hvorav minst 25 dypere enn 30 meter)

Til kurset trenger du

  • fullt eget dykkeutstyr (ring eller mail for spesifikasjon)

Hvor kan kurset holdes, hva koster det og hvordan booker jeg?