Advanced Nitrox

Advanced Nitrox danner grunnlaget for din videre utdanning innen teknisk dykking. Det er strengere krav til utstyrskonfigurasjon enn på lavere nivåer, og dine egne "skills" vil være i fokus under hele kurset.

 Utstyrsmessig benytter vi selvsagt dobbelsett og stage, øvrig nødvendig utstyrskonfigurasjon gjennomgås og optimaliseres gjennom kurset. Målet er hele tiden å gjøre deg til en dyktig og trygg dykker med evne til å ta vare på egen sikkerhet og delta positivt i et team, dette fokuserer vi på gjennom all sjøtrening.

Begrensinger som sertifisert dykker er bruk av bunngass opp til EAN40 og bruk av dekompresjonsgass intil 100% O2. Maksimaldybde er 42 meter, og maksimal deko er 15 minutter på deltrykk som ikke overstiger 1.5

Kurset gjennomføres over 3-5 dager avhengig av din progresjon.

I løpet av kurset lærer du

  • dekompresjonsprosedyrer
  • optimal utstyrskonfigurasjon
  • gassplanlegging
  • sikkerhetsprosedyrer
  • situasjonstilpassede svømmeteknikker
  • dykkeplanlegging
  • teamkoordinering

Før du begynner må du

  • være Nitrox-sertifisert
  • ha logget minst 30 dykk

Til kurset trenger du

  • fullt eget dykkeutstyr

Hvor kan kurset holdes, hva koster det og hvordan booker jeg?